Juridische kennisgeving voor de huur van Gîte in Perpignan, Frankrijk

Credits

1. INTRODUCTIE

De toegang tot en het gebruik van de site "laviaregia.com" (hierna "de Site") zijn onderhevig aan deze voorwaarden en de wetten en / of regelgeving.

Aansluiting en toegang tot de Website impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van het internet om alle regels van deze voorwaarden en bepalingen.

LaViaRegia behoudt zich het recht om te veranderen en bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden en alle elementen, producten of diensten aangeboden op de site. Al deze wijzigingen worden opgelegd aan gebruikers die deze voorwaarden bij elke verbinding moet controleren.

 
PERSOONSGEGEVENS

Gebruikers worden geïnformeerd dat, op grond van artikel 22 van de Data Protection Act, vrijheid en dossiers met betrekking tot de gegevens n ° 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr 2004-801 van 6 augustus 2004, het verzamelen van persoonlijke informatie die via de site was het onderwerp van een voorafgaande verklaring bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) onder nummer 738 109.

Op grond van artikel 32 van de Data Protection Act, vrijheid en dossiers met betrekking tot de gegevens n ° 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr 2004-801 van 6 augustus 2004, boven de persoonsgegevens vermeld worden verzameld om de kwaliteit van de gebruikers te controleren, het reageren op vragen en zorgen voor effectieve bedrijfsvoering van de site door middel van LaViaRegia informatie over de bezochte pagina's en de bestelde producten door de gebruikers. Deze persoonlijke informatie wordt bewaard in een vorm die identificatie van de betrokkenen hierdoor niet langer te zijn dan de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en / of verwerkt.

De gebruiker heeft een recht van toegang, wijziging, correctie en / of verwijdering van persoonsgegevens verzameld, in overeenstemming met artikel 40 van de Data Protection Act, vrijheid en dossiers met betrekking tot de gegevens No. 78- 17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr 2004-801 van 6 augustus 2004.

Om dit recht moet de gebruiker deze direct bewerken elektronisch in het tabblad "Uw account" uit te oefenen.

De verzamelde informatie op deze site zijn gereserveerd voor het exclusieve gebruik van LaViaRegia, en als zodanig mag niet worden verkocht aan een derde partij zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

 
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De ViaRegia waarschuwt gebruikers van deze site:

1. dat veel elementen van deze site zijn beschermd:

a. door wetgeving op het auteursrecht als inclusief plannen, foto's, artikelen, teksten, tekeningen, animaties, ...;

b. en / of de wetgeving op het ontwerpen: met name de modellen van de producten die op de site;

c. en / of wettelijk handelsmerk: vooral het merk "LaViaRegia" verschijnen op de site.

2. de levering van producten via deze site gaat om een ​​specifieke know-how ontwikkeld door LaViaRegia.

Deze elementen zijn het eigendom van LaViaRegia of derden geautoriseerde LaViaRegia exploiteren.

Bijgevolg, elke reproductie, weergave, gebruik, bewerking, wijziging, opneming, vertaling, marketing, gedeeltelijk of volledig op welke wijze en op welke drager dan ook (papier, digitaal, ...) is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaViaRegia, onder voorbehoud van de in artikel L122.5 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom genoemde uitzonderingen, anders een inbreuk en / of ontwerpen en / of merken copyright, bestraft met vormen twee jaar in de gevangenis en 150.000 euro boete.

 
5. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Gebruikers gebruik maken van de website in hun enige en volledige verantwoordelijkheid. LaViaRegia is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in het bijzonder, materiële schade, verlies van gegevens of programma's of financiële schade als gevolg van het gebruik van deze site of aan haar gelieerde websites of sites die worden gehouden het kan terugkeren.

 
6. HYPERLINKS

De implementatie van een link naar de site is de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaViaRegia

In elk geval, LaViaRegia kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, producten of diensten die worden aangeboden op sites waarnaar de site zouden worden verbonden door hyperlinks of een ander type koppeling gehouden.

 
7. TOEPASSELIJK RECHT

De site en deze voorwaarden Juridische kennisgevingen zijn onderworpen aan de Franse wet en in het Frans. In geval van betwisting met professionals en / of handelaars, zullen de rechtbanken van de PO bevoegd. De producten en diensten zijn eigendom van LaViaRegia tot volledige betaling.


Domaine LaViaRegia


https://www.facebook.com/MasLaviaregia

 

 

Product added to wishlist