Charter bescherming van uw persoonlijke gegevens

Privacy Protection Charter ("het Handvest") beschrijft de praktijken LaViaRegia ("LaViaRegia") met betrekking tot het verzamelen en Data Protection persoonlijk karakter die worden geleverd door de gebruikers of verzameld door LaViaRegia met gebruikers van de site Web LaViaRegia.

LaViaRegia beschouwt als "persoonsgegevens" alle informatie die voor het vaststellen van de identiteit van een persoon, hetzij rechtstreeks, hetzij in combinatie met andere informatie die kan zijn in het bezit van LaViaRegia. De gekapitaliseerde termen die in het Handvest, maar niet gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als toegeschreven aan hen in de licentieovereenkomst en service (de "Gebruikers Overeenkomst"). LaViaRegia kunnen periodiek actualiseren van het Handvest door de publicatie van een herziene versie van haar websites. In geval van wezenlijke wijziging van het Handvest zal de Klant via e-mail of door een prominente aankondiging op de websites van LaViaRegia worden gemeld. Indien de klant de wijziging niet accepteert, moet stoppen met het gebruik van de dienst, omdat de voortzetting van het gebruik van de Dienst door een gebruiker na een periode van veertien dagen na ontvangst van deze e-mail betekent acceptatie van volledige recht door de Klant van een dergelijke wijziging.

Door in te schrijven de overeenkomst, de opdrachtgever uitdrukkelijk instemt met (i) voldoen aan de voorwaarden van dit Handvest, en (2) de verwerking (verzameling, het gebruik, de opslag, enz.) Van uw Persoonsgegevens door LaViaRegia overeenkomstig het Handvest en de gebruikersovereenkomst. De persoonsgegevens mogen in derde landen van de Europese Gemeenschap, met name de Verenigde Staten van Amerika worden verwerkt door LaViaRegia (of haar toeleveranciers). LaViaRegia verbindt zich ertoe de nodige stappen om uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar verplichtingen krachtens dit Handvest en de Europese en Franse regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te beschermen.

Gebruik van informatie door LaViaRegia

Persoonlijke informatie

LaViaRegia stemt in de e-mailadressen of andere gegevens van Personal verzameld van alle gebruikers (klanten of anderszins) die zich hebben geregistreerd bij de Dienst niet te verkopen of te verkopen aan derden.

Wanneer de klant data back-up als onderdeel van de Dienst, Klant gaat ermee akkoord dat LaViaRegia en leveranciers kunt kopiëren en opslaan van deze gegevens in het kader van de Dienst. Echter, LaViaRegia niet raadplegen en opgeslagen gegevens, behalve dat er zal worden gehouden door een wettelijke of reglementaire verplichting of op verzoek van een bevoegde rechtbank van een regulerende instantie of een andere autoriteit, of om de rechten te beschermen , eigendom of veiligheid van LaViaRegia, haar klanten of derden, met name in geval van ontdekte of vermoedelijke fraude of andere illegale activiteiten.

LaViaRegia kan hebben om te raadplegen, het verzamelen en verwerken van informatie van de klant file management systeem, evenals andere technische en statistische gegevens van de Client computer (met name de statistieken over de frequentie en start voltooiing van back-ups, software prestatie-indicatoren, configuratie-instellingen, extensies en de bestandsgrootte), en dat voor de toepassing van technische ondersteuning, verbetering, onderhoud en updaten van diensten en gebruik controlesysteem niveaus.

De door LaViaRegia verzamelde gegevens zijn voor intern gebruik voor het doel van het verstrekken van de service en ondersteuning aan gebruikers, proces hun aanvragen en verzoeken, beheren hun rekeningen controles, en communiceren informatie over producten en diensten en verbetering van de dienstverlening. De consolidatie van informatie van gebruikers (zonder persoonlijke identificatie) stelt LaViaRegia analyseren het aantal gebruikers en de verbetering van haar dienstverlening.

Klant gaat ermee akkoord dat LaViaRegia u af en toe kan sturen per e-mail van de administratieve informatie over uw account of de Dienst.

De klant kunnen overeenkomen om informatie te ontvangen over LaViaRegia van producten en diensten door het selecteren van de juiste optie op de website LaViaRegia op het moment van inschrijving van het contract. Als de opdrachtgever wenst te stoppen met het ontvangen van informatie over LaViaRegia van producten en diensten, moet de klant een e-mail te sturen naar dit effect bij administratif@Laviaregia.com, of de geselecteerde tijdens haar inschrijving in de instellingen te wijzigen zijn LaViaRegia rekening.

Cookies en Passieve Data Collection

Een cookie is informatie die door een webserver naar een webbrowser, waardoor de server om informatie te verzamelen van de browser. Indien de Cliënt wenst meer informatie over het gebruik van cookies wordt de klant uitgenodigd om de http://www.allaboutcookies.org/ website te raadplegen. LaViaRegia gebruikt de informatie uit cookies, IP-adres en de URL te verbeteren en de ontwikkeling van de dienst en, in voorkomend geval, bieden gebruikers geavanceerde functies en geografisch gelokaliseerde en gedifferentieerde service levels. LaViaRegia gebruikt cookies om de bijnamen van de gebruikers en sessie validators opnemen in browsers en op de harde schijven van de gebruikers, dan gebruikt om op maat gemaakte producten en diensten te leveren aan gebruikers, zodra ze beschikbaar zijn.

IP-adressen ook mogelijk LaViaRegia diagnosticeren netwerk en server congestie bijdragen aan het beheer en de levering van de dienstverlening aan de gebruikers.

Veel browsers kunt u cookies uitschakelen of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen op de harde schijf van de client computer. De opdrachtgever wordt uitgenodigd om de instructies te raadplegen voor de browser of hulp scherm om meer over te leren. Indien echter de klant beslist om cookies door LaViaRegia op hun computers geplaatst uitschakelt, kan het niet langer in staat zijn om bepaalde diensten of functionaliteit van websites.

Gebruikers Informatie per LaViaRegia verzameld - Persoonlijke informatie

Zodra de klant is geregistreerd bij LaViaRegia en verbonden met de dienst, de klant niet langer een anonieme gebruiker voor LaViaRegia zijn.

Zodra een klant registreert met LaViaRegia, (met inbegrip van een gratis proefperiode), biedt het persoonlijke gegevens, zoals een bedrijfsnaam, een branche, aantal medewerkers , een telefoonnummer, functie, adres, creditcardnummer en andere factuurgegevens, een gebruikersnaam, een gevalideerde e-mailadres en een wachtwoord.

Wanneer de klant data back-up met behulp van de Service, Customer LaViaRegia zendt deze gegevens, samen met informatie over de file management systeem, inclusief de namen van bestanden en mappen. LaViaRegia kunt uw IP-adres op te nemen wanneer u informatie te sturen.

LaViaRegia verzamelt ook de gegevens van de transacties die de Klant draagt ​​op haar website en de details van de behandeling van zijn orders. LaViaRegia kunnen verzamelen, als de klant kiest voor deze optie, bepaalde voorkeuren en demografische informatie.

Om de accountgegevens te beschermen, moet de klant hun wachtwoord te beschermen. Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van hun wachtwoord. Elk wachtwoord heeft een uniek karakter.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun persoonlijke gegevens van LaViaRegia actieve database te verwijderen door contact op te LaViaRegia bij administratif@Laviaregia.com, of door het veranderen van de geselecteerde tijdens hun abonnement op zijn rekening bij LaViaRegia instellingen Volgende: www.Laviaregia.com/moncompte, en aan de kaak stellen van hun gebruikersaccount LaViaRegia. De LaViaRegia Services Gebruikers kunnen ook hun gebruikersaccount te melden door contact op het team van Europese technische bijstand via e-mail: administratif@Laviaregia.com

De persoonsgegevens die elke bezoeker LaViaRegia wordt geïnformeerd dat hij is jonger dan 18 jaar oud worden niet verzameld door LaViaRegia.

Cookies en Passieve Data Collection

LaViaRegia automatisch ontvangt en registreert de browser informatie van de Klant in de logs van servers, met inbegrip van het IP-adres, cookie-informatie en de bezochte pagina.

Gebruikers erkennen dat andere websites voordat websites geraadpleegd LaViaRegia kunnen Persoonsgegevens voegen in de URL van de gebruiker tijdens de raadpleging, en erkent dat LaViaRegia geen controle heeft over deze sites web. Daarom is een deel van deze informatie kan worden opgenomen door LaViaRegia.

Links naar websites van derden

LaViaRegia websites kunnen links naar websites van derden die niet onder de controle van LaViaRegia bevatten. Deze sites van derden hebben hun eigen handvesten bij de behandeling van persoonsgegevens. Het is voor elke bezoeker van het charter te bekijken voordat u een bezoek aan de bijbehorende site. LaViaRegia sluit alle aansprakelijkheid met betrekking tot het bezoek aan deze websites van derden toegankelijk gemaakt door deze verbindingen die worden getoond voor het gemak en bezoekersgegevens websites LaViaRegia.

Mededeling van gegevens

LaViaRegia betekent Persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden, met uitzondering van de noodzaak om de betaling card gegevens onder de bestellingen te verwerken. Het is mogelijk dat LaViaRegia hebben om de persoonlijke gegevens van gebruikers aan leveranciers van derden te verstrekken om bepaalde diensten aan te bieden aan gebruikers (hosting of ondersteuning, bijvoorbeeld). Deze externe providers zullen voldoen aan de Europese en Franse wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Een functie waarmee gebruikers de overdracht van hun persoonlijke gegevens aan derden leveranciers weigeren zal beschikbaar worden gesteld aan gebruikers.

Wettelijke verplichtingen

LaViaRegia kan worden verplicht om persoonlijke gegevens bekend te maken, met inbegrip van gegevens die zijn opgeslagen door de gebruiker via de dienst als LaViaRegia acht het noodzakelijk in het kader van de naleving van een wettelijke verplichting, of op verzoek van de een bevoegde rechtbank van een regulerende instantie of een andere autoriteit, of om de rechten, eigendom of veiligheid van LaViaRegia, haar klanten of derden te beschermen. LaViaRegia kan dus worden verplicht om informatie met andere bedrijven en organisaties te ruilen voor de strijd tegen fraude en beperking van het risico van niet-solvabiliteit (bijvoorbeeld als onderdeel van de controles uitgevoerd wanneer de validatie van betalingsverkeer) .

LaViaRegia change of control

In het geval van wijziging van controle, fusie of directe overname door een ander bedrijf (de "Transactie"), LaViaRegia behoudt zich het recht voor om al uw informatie over te dragen, met inbegrip van persoonsgegevens, aan het bedrijf. LaViaRegia zal zich inspannen om de Klant van een dergelijke operatie te melden (voor communicatie op de website LaViaRegia, of per e-mail op het adres dat bij de inschrijving van de overeenkomst), dan heeft de klant de mogelijkheid om elke verandering registratie-informatie van een brief te sturen naar het volgende adres: administratif@Laviaregia.com

Veiligheid

LaViaRegia implementeert veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met goede praktijken te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie onder de controle van LaViaRegia. De door LaViaRegia verzamelde gegevens worden bewaard in een veilige werkomgeving niet toegankelijk voor het publiek echter dat LaViaRegia niet kan garanderen volledige zekerheid. Bovendien, ondanks de maatregelen geïmplementeerd om de integriteit en veiligheid van de netwerken en systemen te waarborgen, LaViaRegia kan niet garanderen dat deze maatregelen, zoals om piraterij van informatie te voorkomen.

Internet is een wereldwijde omgeving. Het gebruik van persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens op internationaal niveau. Daarom, door te bladeren websites en elektronisch te communiceren met LaViaRegia, gaat u akkoord LaViaRegia behandeling van uw persoonlijke gegevens. Echter, LaViaRegia hecht waarde aan het beschermen van alle persoonlijke gegevens verzameld op haar website in overeenstemming met de normen inzake gegevensbescherming.

Bijwerken en informatie voor de gebruiker te verwijderen

De klant en de gebruikers kunnen te allen tijde te verbeteren of het doorgestuurd naar LaViaRegia informatie bij te werken door het bijwerken van uw account op de website LaViaRegia.

Na het verstrijken van uw contract om welke reden dan ook, is de klant geïnformeerd dat de persoonlijke gegevens en andere informatie van cookies en IP-adres van de URL, bijvoorbeeld, kunnen worden bewaard door LaViaRegia in zijn archief en back-up bestanden, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Verwerking van verzoeken betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Voor een geschil of klacht over de bescherming van uw persoonlijke gegevens op een website LaViaRegia, kunt u een email sturen naar het volgende adres: administratif@Laviaregia.com

Beginsel van respect voor de "veilige haven" van de Europese Unie

De overdracht van persoonsgegevens aan de Verenigde Staten van Amerika wordt volgens het principe van de "veilige haven" of "veilige haven", wat impliceert in het bijzonder de tussenkomst van een geïmplementeerd onafhankelijke derde partij om geschillen over de bescherming van persoonsgegevens op te lossen. Als u het gevoel dat uw geschil of de klacht niet is opgelost adequaat LaViaRegia door de Raad van Better Business Bureaus is gekozen door LaViaRegia om klachten over de niet-naleving van de beginselen van de "veilige haven" te behandelen zonder afbreuk te doen aan de rechten die u hebt op grond van wet nr 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden.

Contact LaViaRegia

Voor vragen over deze Privacy Policy, kan de klant contact opnemen met LaViaRegia e-mail: administratif@Laviaregia.com
Product added to wishlist